Strona Internetowa Gminnej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szczucin

wyszukaj

Idź do treści

Wydarzenia

Przegląd Teatrów Profilaktycznych

W dniu 18 maja 2011 r. w Szkole Podstawowej w Szczucinie odbył się IV Gminny Przegląd Teatrów Profilaktycznych. Przegląd odbywał się w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe oraz gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Udział w nim brało 7 szkół: szkoła podstawowa w Szczucinie, Skrzynce, Zabrniu, Borkach, Dąbrowicy, gimnazjum w Szczucinie, oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Gościem specjalnym przeglądu był aktor Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie- Mariusz Szaforz, który jednocześnie przewodniczył obradom jury. Poziom przedstawień był bardzo wyrównany i stał na wysokim poziomie.Jury miało zatem trudny orzech do zgryzienia. W kategorii szkół podstawowych zwyciężył zespół teatralny ze Szkoły Podstawowej w Borkach prowadzony przez Ewę Gaj i Ewę Kaczówkę . Tuż za nim uplasowała się Szkoła Podstawowa w Szczucinie, która wystawiła spektakl przygotowany przez Dagmarę Fortuna. W drugiej kategorii jednogłośnie zwyciężyła grupa teatralna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych prowadzona przez Beatę Smaś. Na trybunach nie zabrakło władz samorządowych. Obecny był Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Jan Sipior. Nagrody i dyplomy ufundowane zostały ze środków przeznaczonych na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi, a wręczył je Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin. Mam nadzieję, że przegląd teatrów był dobrą zabawą, wymianą doświadczeń, a przygotowane spektakle skłoniły uczestników do refleksji nad zagrożeniami, jakie stawia przed nami współczesny świat, ale także stanowiły podpowiedź dla uczniów, którzy niedługo staną przed wyborami jakie postawi przed nimi dorosłe życie.

12-05-2010

Gminna Komisja ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza na III edycję "Przeglądu Szkolnych Teatrów Profilaktycznych" , który odbędzie się w dniu 14 maja br. o godz.10.00 w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szczucinie przy ul.Kościuszki 30


Powrót do treści | Wróć do menu głównego